در خیالِ آسمان

در نقشِ خیالِ آسمان من؛ چشم‌های تو در حکم خورشیدند.

در خیالِ آسمان

در نقشِ خیالِ آسمان من؛ چشم‌های تو در حکم خورشیدند.

در خیالِ آسمان

‏‏قلم که بر سر انگشتانم نشست، واژه‌ها دانه دانه بر رویِ این صفحه خواهند چکید.
∞ ∞ ∞ ∞
در نقشِ خیالِ آسمانِ من؛
چشم‌هایِ تو در حکم خورشیدند.

محبوب ترین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۲۵
    پ

وقتی دست مریم را گرفتم و بردمش خانه خودمان ، چشم بستم به تمام سختی‌ها و حرف‌هایی که تو این مدت شنیدم ، و چشم باز کردم به روشنایِ خورشید امیدی که در قلب زندگی من می‌تابد.

پی‌نوشت: بخاطر شرایط کرونا مجلس نگرفتیم.

  • موافقین ۴۱
  • شنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، ۰۸:۰۸
  • احسان ‍‍