در خیالِ آسمان

در نقشِ خیالِ آسمان من؛ چشم‌های تو در حکم خورشیدند.

در خیالِ آسمان

در نقشِ خیالِ آسمان من؛ چشم‌های تو در حکم خورشیدند.

در خیالِ آسمان

‏‏قلم که بر سر انگشتانم نشست، واژه‌ها دانه دانه بر رویِ این صفحه خواهند چکید.
∞ ∞ ∞ ∞
در نقشِ خیالِ آسمانِ من؛
چشم‌هایِ تو در حکم خورشیدند.

محبوب ترین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۲۵
    پ

زندگی گاهی آن‌قدر پیش می‌رود و می‌بردت به لبۀ پرتگاه که هر لحظه با خودت می‌گویی تمام است! همه چیز تمام است! و بعد وقتی زیر پایت دارد خالی می‌شود و می‌روی پایین ، دستت را می‌گیرد!

اما مشکل می‌دانی کجاست؟ اینکه نمی‌توانی باور کنی! مُدام با خودت می‌گویی نکند در پس این امید ، نا امیدی بزرگ‌تری پنهان شده باشد...

  • موافقین ۱۴
  • سه شنبه, ۶ خرداد ۱۳۹۹، ۲۰:۰۷
  • احسان ‍‍