طاقِ فیروزه

آسمان حرف هایم

طاقِ فیروزه

آسمان حرف هایم

طاقِ فیروزه

‏‏‏قلم که بر سر انگشتانم نشست، واژه‌ها دانه دانه بر رویِ این صفحه خواهند چکید.

کوتاه نامه ها
آخرین نگاشته ها

عیناکِ جمیلة!

چهارشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۶، ۰۲:۲۸ ب.ظ

 نه با جوهر کیبورد، بلکه با رنگ مشکی و بزرگ، رویِ این گوشه از دیوار،

 بزرگ مینویسم «عیناکِ جمیلة» و هر روز خیره میشوم به آن ....

 شاید بتوانم روزی تصرفشان کنم--

 ~مبرا از مخاطب؟! ~

  • احسان ◇

دلبر